Johann Philip

Uit het “Stamboek” van het “Koloniaal Werfdepot”, Harderwijk (3e kwartaal 1829) blijkt dat “Besamuska, Johann Philip, laatst gewoond te Kampen” staat ingeschreven onder nummer 21661 in de kolom:

“Wanneer en op welke wijze bij het Korps gekomen en omschrijving van zijn aangegaan accoord” met de volgende tekst:

“Op den 16 Julij 1829 aangenomen zijn de 5e dito te Kampen, vrijwillig geengageerd als soldaat voor de tijd van 6 jaren. Handgeld toegestaan, Tien guldens, vijftig cents”

In de kolom: “Wanneer en op welke wijze afgegaan” is de volgende tekst gevonden:

“Op den 24 Augustus 1829 overgegaan aan boord van het schip *Nederlandsch … (…=onleesbaar), bestemd naar den Oost”.

Hieruit blijkt dat Johann Philip op 40 jarige leeftijd (!) als soldaat naar een van onze toenmalige koloniën is vertrokken en kennelijk 6 jaar later in het ziekenhuis (infirmerie) in Harderwijk is overleden.

Vervolg onderzoek is gaande.


Voorbeeld bestanden:


LET OP:
De grafische bestanden (.2 en .5) zijn ZIP bestanden die moeten worden gedownload en in een mapje op je P.C. of Laptop moeten worden opgeslagen. Daarna kun je het bestand in die map uitpakken en klikken op het uitgepakte index.html bestand om de inhoud te zien.


* In het kader van de AVG zijn enkel overleden personen in de overzichten opgenomen.