Geschiedenis

Begin 1968, tijdens het 50-jarig huwelijksfeest van Rijnder Besamusca en Maria van Dort werd, vermoedelijk voor het eerst, een stamboom van de Familie Besamusca in het openbaar getoond. Opgehangen tegen één van  de wanden op een bovenzaal van het toenmalige hotel “Noord-Brabant” op de hoek van het Vredeburg en de Drieharingstraat in Utrecht zal die stamboom ongeveer 4 meter hoog en 2,5 meter breed zijn geweest.
(bovenstaande uit het geheugen van René)

Medio 1997 ontmoette Rein, tijdens een bijeenkomst in Maarssen, ene mijnheer De Rosa Spierings. Beide raakten aan de praat over genealogie, waarbij De Rosa Spierings zijn enthousiasme aan Rein wist over te brengen. Hij heeft Rein geholpen bij de start van het onderzoek en beiden hebben zo hier en daar wat archieven bezocht, vooral in het Utrechtse. Voor zover ze gevonden konden worden heeft Rein kopieën gemaakt van diverse aktes.

Bijna tegelijkertijd raakte Carel in contact met de familie Nooy uit Hilversum.
Deze familie stuitte in de zoektocht naar hun stamboom op de naam Buis. En verdere navorsingen leidden naar de connectie met Johann Philip Besamuska die een relatie heeft gehad met ene Grietje Buijs.
Uit deze relatie is een kind geboren, Willem die (curieus genoeg) Busamuska-Buis werd genoemd. Zo kon het dus gebeuren dat een familie Buis in de rechtstreeks bloedlijn van onze voorouders binnen de familie Besamusca is terecht gekomen.

Carel kwam in contact met Rein en hun samenwerking heeft een aantal jaren geduurd.
De Familie Nooy had Carel al voorzien van de resultaten van hun genealogisch onderzoek, waar door Rein en Carel dankbaar gebruik van werd gemaakt om hun onderzoek verder voort te zetten. Hierbij dient te worden opgemerkt dat Carel tot zijn overlijden erg actief is in het verzamelen van allerlei familiegegevens die Rein vervolgens weer in de stamboom verwerkte.

Het huidige resultaat van het onderzoek begint in 1700 in de Kerkregisters van Fritzlar, in de deelstaat Hessen in Duitsland. Een aardig eind op weg in de familiegeschiedenis zou je zeggen. Ware het niet dat toen ook pas de familienaam Besamusca is ontstaan. Blijkens de beschikbare documentatie zou er een fout zijn ontstaan tijdens de inschrijving in het huwelijksregister van Fritzlar. De naam zou “Pesamosca” zijn geweest. Deze naam komt heden ten dage nog op grote schaal voor in Roemenië, Polen, Italië.

Het is zeer wel mogelijk dat onze familie uiteindelijk uit Italië afkomstig is. Voor deze veronderstelling is een aantal redenen.

In de 18e eeuw werden Italianen graag naar Duitsland gehaald als gastarbeider, vanwege hun kunst van marmerbewerking en terrazowerk. Maar niet in de laatste plaats vanwege hun kookkunst. Joseph was Bäckermeister en wellicht is hij in de sporen van zijn grootvader Johann Peter getreden.

Een van onze familieleden heeft, voor zover bekend, ook de familiestamboom gemaakt en is tijdens zijn naspeuringen gestuit op een (familie?) wapen uit circa 1100 in het Heraldisch Museum van Milaan.

Van Kozakken, Poolse gastarbeiders en andere in de familie levende ideeën met betrekking tot onze afkomst is in het onderzoek niets gebleken.

Johann Philip, de eerste Besamuska in Nederland, is in Nederland (mogelijk als “MeisterBaecker”) gekomen, op latere leeftijd gelegerd in Harderwijk, waar hij ook is overleden als Fuselier.

Het mag duidelijk zijn dat de familienaam Besamusca nogal vaak ‘anderszins’ is opgeschreven. De volgende ‘verschrijvingen’ zijn tevens onderdeel van de huidige stamboom:

  • Besamuschen
  • Besamuska
  • Bisamusca
  • Buzamuska – Buis
  • Pesamosca
  • Pessamoska
  • Pesamusca
  • Pesamuska
  • Pezamuska